Stichting Helder Gooise Meren is door de gemeentelijke overheid belast met de exploitatie van het enige verkooppunt van softdrugs in de gemeente Gooise Meren. Andere verkooppunten zijn niet toegestaan. Er wordt regelmatig overleg gevoerd tussen de directie en bestuur van de stichting met de lokale overheid, politie en justitie over de uitvoering van het gemeentelijke beleid op het gebied van softdrugs. Dit verzekert een nauwkeurige afstemming over zaken als openbare orde, gezondheid en verslavingsproblematiek.

Deze opzet heeft ervoor gezorgd dat de softdrugsproblematiek beheersbaar is gebleven. Al decennia is hierdoor drugscriminaliteit, overlast, straathandel en verkoop van softdrugs aan de jeugd tot een minimum beperkt gebleven.

Het succes heeft ervoor gezorgd dat dit model inmiddels landelijk bekendheid heeft gekregen als ‘’het Bussums model”.

Daarnaast ziet het bestuur van de SHGM het als zijn taak toezicht te houden op de naleving van de afspraken met de gemeente over regulering van de softdrugverkoop in Bussum (gemeente Gooise Meren) in de breedste zin van het woord, dus ook controle van bedrijfskaders en geldstromen.

Bovendien worden er sinds 1996 vanuit SHGM voorlichting en preventieactiviteiten georganiseerd. Oorspronkelijk opgezet in samenwerking met Jellinek Gooi & Vechtstreek, daarna zelfstandig als DIA (Drugs Informatie en Advies), tegenwoordig met de website Drugsadvies.nl