2018

Project: Gooise Meren € 3.170 Project: play to learn dutch
– Gooise Meren. € 1.600 project: interventie alcohol/ drugs
– Gooise Meren. € 6.250 Project : sport en coaching.
– Weesp. € 7.500 inrichting studio

Donatie bedrag: € 18.520

Versa

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.
Het, signaleren, ondersteunen en goed verwijzen van hen die om welke reden dan ook, gedrag, ziekte of tegenslag (nog) niet mee kunnen doen op eigen kracht. Daar waar de samenleving of andere hulpverlenende instanties (nog) geen adequaat antwoord heeft.