2019

Project: Gooise Meren € 2.500 Vitaliteitsmarkt
Gooise Meren € 7.250 project: Watch ya talent
Gooise Meren. € 3.900 project: coaching en verbinding

Donatie bedrag: € 13.650

Versa

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.
Het, signaleren, ondersteunen en goed verwijzen van hen die om welke reden dan ook, gedrag, ziekte of tegenslag (nog) niet mee kunnen doen op eigen kracht. Daar waar de samenleving of andere hulpverlenende instanties (nog) geen adequaat antwoord heeft.