De gemeente Bussum kent al sinds de zeventiger jaren een liberaal drugsbeleid. In jongerencentrum ‘t Krogt zat toen een zogenoemde “huisdealer” die gedoogd hasj en wiet verkocht. Later werd dit Opsessie met theetuin Mai Pen Lai, waar een stichting de cannabis verkoop reguleerde. Voortschrijdend inzicht bracht te gemeente ertoe vast te stellen dat de combinatie jongerencentrum en koffieshop niet wenselijk was. De toenmalige burgemeester van Bussum, Dhr. Holthuizen, verzocht het bestuur van de stichting Welzijn en Educatie Bussum (W.E.B.) een werkgroep op te zetten om daarmee te komen tot een nieuwe stichting, die de verantwoordelijkheid wilde en kon dragen voor de uitvoering en realisatie van het gedoogbeleid. Medio 1990 startte de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting W.E.B., van het Jeugd- en Jongerenwerk, van de politie en van de Stichting Jellinek. Na uitgebreid overleg en onderzoek werden statuten en een werkplan opgesteld met als uitgangspunt:

– Gereguleerde en gecontroleerde verkoop van softdrugs in samenhang met georganiseerde voorlichting voor gebruikers en anderen.

Hieruit ontstond in 1992 Stichting Piramide. De naam is een verwijzing naar het “driehoeksoverleg “ bij het ontstaan van deze stichting tussen burgemeester, officier van justitie en hoofdcommissaris van politie, waardoor het gedoogbeleid in Bussum mogelijk werd. In de beginjaren was Piramide gevestigd op tijdelijke locaties aan de Landstraat totdat in 1996 een pand aan de Kapelstraat werd betrokken, waar nu nog steeds de winkel is.

Vanuit de Piramide, het enige door de gemeente gedoogde verkooppunt in Bussum, wordt de regulering van cannabisverkoop vormgegeven. Goede informatie samen met deskundig personeel en een open en heldere organisatie met een in alle geledingen doorgevoerde kwaliteitsstrategie. Ook zijn er structureel contacten met de gemeente en de wijkagent. Dit om in samenwerking met de gemeente straathandel en illegale criminele verkoop tegen te gaan.

In 2016 is de naam Stichting Piramide veranderd in Stichting Helder Gooise Meren (SHGM). De winkelnaam is gebleven. Dit doet recht aan de tientallen jaren waarin verslavingsvoorlichting wordt gegeven aan scholen, lagere overheden, radio, tv en geschreven journalistiek. SHGM ondersteunt het liberale Nederlandse drugsbeleid. Dit kan alleen wanneer er gedegen voorlichting wordt gegeven op o.a. scholen. Dit blijkt het beste te werken vanuit een ervaringsdeskundige aanpak met eerlijke informatie over de gevaren en gevolgen van (langdurige) verslaving. Het is een pre-verslavingsgerichte presentatie met een sterk preventieve ondertoon. Op basis daarvan is Drugsadvies.nl ontwikkeld. Een interactieve website waar al op de homepage duidelijk wordt gemaakt hoe gemakkelijk en sluipend een verslaving kan ontstaan.