Op deze site vindt u informatie over o.a. de geschiedenis en de doelstellingen van de stichting, de activiteiten die samen met Drugsadvies.nl gerealiseerd worden, de recipiënten van donaties en de mogelijkheden om begunstigde te worden.

Deze Stichting werd begin jaren negentig door gemeente Bussum in het leven geroepen en richtte zich aanvankelijk voornamelijk op de jongeren in de regio ‘t Gooi. Naast de uitvoering van het gemeentelijke gedoogbeleid op het gebied van softdrugs, verzorgt de stichting laagdrempelige voorlichtingsactiviteiten in de gehele regio over verslaving. Hierbij komen verschillende vormen van verslaving aan de orde zoals rook-, game-, alcohol- en (soft)drugsverslaving.

Gastlessen en lezingen worden gegeven op scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), sportverenigingen, lagere overheden en bedrijven. Het doel is om objectieve voorlichting te geven over genotmiddelen, het gebruik daarvan, de risico’s en de (negatieve) gevolgen waarbij het ontmoedigen van het gebruik centraal staat. Tegelijkertijd is er tijdens deze bijeenkomsten aandacht voor het beperken van de schade mochten deze middelen desondanks toch worden gebruikt. In dat geval wordt gewezen op de gevaren zodat ongelukken hopelijk voorkomen kunnen worden. Ook wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het euforische gevoel bij gebruik van genotmiddelen en hoe hetzelfde gevoel op een gezonde en natuurlijke manier (bijvoorbeeld door een goede sport- of leerprestatie) ook kan worden opgewekt. Pas als jongeren goed geïnformeerd zijn, kennen ze de risico’s, kunnen ze een bewuste keuze maken en kiezen ze hopelijk voor een gezonde levensstijl.

Bovendien ondersteunt Stichting Helder Gooise Meren d.m.v. donaties maatschappelijke- en culturele instellingen, goede doelen en sportverenigingen die haar doelstellingen onderschrijven.