Naast de uitvoering van het gemeentelijke gedoogbeleid op het gebied van softdrugs en het verzorgen van voorlichtingsactiviteiten, geeft Stichting Helder Gooise Meren ook financiële ondersteuning aan maatschappelijke projecten. Zo kunnen lokale initiatieven op het gebied van onder andere sport, cultuur, welzijn en ontwikkelingswerk bij ons een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Met name projecten waarbij jongeren zijn betrokken komen daarvoor in aanmerking.

Wat is de procedure
Stichting Helder Gooise Meren heeft twee keer per jaar een moment waarop ze beslist welke donatie aanvragen gehonoreerd worden te weten in april en oktober. Verzoeken hiervoor dienen vóór 15 maart of 15 september bij ons binnen te zijn.

U kunt een mail sturen met daarin de beschrijving van het project en uw motivatie naar donatie@stichtingheldergooisemeren.nl.

In deze mail willen wij graag onderstaande punten vermeld zien:

1. Naam en adres van de aanvragende instelling
2. Naam en ( e-mail)adres contactpersoon
3. Voor welk doel dient uw aanvraag
4. Hoe groot is het te financieren bedrag (begroting bijvoegen)
5. Welk bedrag vraagt u aan Stichting Helder Gooise Meren
6. Heeft u ook bij andere instellingen een bijdrage gevraagd. Zo ja, bij welke?
7. Naam en functie (binnen de instelling) van de aanvrager

Na ontvangst van de gevraagde gegevens ontvangt u een ontvangstbevestiging waarna uw aanvraag bij het eerstvolgende beslis moment wordt meegenomen. Het streven is om u uiterlijk in mei, respectievelijk november van de uitslag op de hoogte te brengen.

Wie kunnen er een aanvraag doen
Alleen rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, etc.) kunnen bij ons een aanvraag indienen.

Stichting Helder Gooise Meren financiert geen exploitatietekorten of kosten die al gemaakt zijn.

2022

2021

2020

2015

Denksportcentrum
€2.500

Platje fietsen Crailo
€15.356

Project Musiceyes Crailo
€6.715

Crailo
€40.250

Naarden D1
€1.000

Historische Kring Bussum
€736

Stichting Bussum Cultureel
€250

Sidecar Motorraces
€3.075

Bussum op Ice
€3.500

Donatie aardbeving
€1.000

SDO H2 (voetb.club Bussum)
€3.500

Artsen Zonder Grenzen
€10.000

Stichting Voedselbank
€20.000

Stichting Kinderen in Nood
€10.000

VOMM
€5.000

HCAW (honkb.club Bussum)
€17.500

Sidecar Motorraces
€8.700

2016

Voedselbank gift auto
€15.000

Naarden Dames 1 2016
€1.000

SDO
€7.863

Sidecarshop
€8.470

West Coast Bigband
€2.500

Verbond opheffen Canabis Bijdrage 2016
€3.000

HCAW Sponsoring
€17.727

Poppodium Koninginnedag
€5.000

Tempo sponsoring
€1.500

Gift Stichting Helder Gooise Meren
€6.000

Spandoeken faktuur RD 16.01
€1.089

Stichting Bussum Cultureel
€9.155

Voedselbank
€5.000

Gebr. De With Sponsoring
€500

Tolerantie faktuur 872
€2.000

Alpes d’huzes
€500

VOMM Donatie 2016
€5.000

Tempo (Atletiekv. Bussum)
€1.500

Spoorpop
€5.000

Verbond Opheffing Cannabis
€3.000

We Smoke
€1.000

Donatie Alpe d’ Huzes
€500

Bussumse Football Club
€15.000

2017

Vrachtwagen Voedselbank
€15.000

Donatie Kinderfestival
€250

Topsporter Fietscross
€2.500

Bussum op IJs
€5.000

BFC
€18.780

HCAW
€17.500

Sidecarshop sponsoring racing
€9.680

Spoorpop
€12.000

SDO Teamtrip
€1.000

Bussum Cultureel
€7.260

Naarden Dames 1
€300

Donatie Stichting Helder Gooise Meren
€250