Stichting Helder Gooise Meren ondersteunt het liberale Nederlandse drugsbeleid. Dit kan alleen wanneer er gedegen voorlichting wordt gegeven o.a. op scholen. Dit blijkt het beste te werken vanuit een ervaringsdeskundige aanpak met eerlijke informatie over de gevaren van (langdurige) verslaving. Onze voorlichting heeft een pre-verslavingsgerichte presentatie met een sterk preventieve ondertoon.

Het geven van voorlichting is gestart in 1996. Voor de gehele regio werden laagdrempelige preventie- en voorlichtingsactiviteiten over drugs georganiseerd. Deze lessen werden het eerste jaar gerealiseerd met Jellinek Gooi en Vechtstreek. Daarna is door de stichting een eigen lesprogramma opgesteld, onder de naam DIA (Drugs Informatie & Advies). Ontwikkeld en uitgebouwd met dank aan het Sint Vituscollege, waar ieder jaar het lesmateriaal kon worden gepresenteerd en bijgeschaafd in samenwerking met de biologiesectie van het lerarencorps. Nadat er een vernieuwing werd doorgevoerd is die naam veranderd in Drugsadvies.nl.

Er worden tegenwoordig gastlessen en lezingen over drugs gegeven op scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), sportverenigingen, lagere overheden en bedrijven. Het doel is om mensen objectieve voorlichting te geven over genotmiddelen, het gebruik daarvan, de risico’s en (negatieve) gevolgen. De voorlichting voor lagere scholen bestaat uit een presentatie over de risico’s van tabak, alcohol, cafeïne, suiker en gamen. Op middelbare scholen ligt de nadruk op de risico’s van drugsgebruik en wordt o.a. uitleg gegeven welke “Neurotransmitters” geactiveerd worden in het brein door de verdovende/ veranderende/ opwekkende middelen.

Pas als jongeren goed geïnformeerd zijn kunnen ze een bewuste keuze maken, kennen ze de risico’s en kiezen ze hopelijk voor een gezonde leefstijl. Ook is er uitgebreide voorlichting over gamen en social media. De gastlessen kunnen ook worden gegeven in kleinere kring.

Het is een illusie drugsgebruik te voorkomen, wel hoopt SHGM middels bewustwording ongelukken en verslavingsproblematiek te minimaliseren. Een liberaal drugsgebruik kan niet zonder gedegen preventie en informatie op scholen. De voorlichters achter Drugsadvies.nl hebben daar succesvol gebleken lesmateriaal voor ontwikkeld.